DOĞAKA’dan Arsuz’a MESLEK ve SERA desteği

01 Şubat 2019 Cuma 17:17
Bu haber 129 kez okundu

Arsuz Kaymakamlığı, DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı kapsamında Arsuz’da da uygulanacak olan iki proje hakkında bilgiler paylaştı.

DOĞAKA'dan Arsuz'a MESLEK ve SERA desteği
Arsuz Kaymakamlığı, DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı kapsamında Arsuz’da da uygulanacak olan iki proje hakkında bilgiler paylaştı. İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı(MESLEK) ve Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı(SERA) olmak üzere ilçede uygulanacak iki DOĞAKA Programı için proje başvuruları 5 Nisan 2019’a kadar http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılabilecek. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için ise son başvuru tarihi 12 Nisan 2019 olarak duyuruldu.

 DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları İlanı şöyle;

 “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma), Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma) ve Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programları ilan etmiştir. Yukarıda verilen başlıklardan ilçemiz Arsuz’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programına, Seracılıkla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler ise Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuruda bulunabilecektir.

1) 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali

Destek Programı (MESLEK) 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu amaçla,2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi

Mali Destek Programı;

 İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi,

 İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi,

 Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

 Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 100.000 TL, azami 1.000.000TL destek sağlanacaktır. Programa,  Mesleki ve Teknik Liseler,  Meslek Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, Çok Programlı Liseler, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları, Belediyeler,

 YİKOB ve Özel İdareler

 Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

2) 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA)

 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63

Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.

 Bu amaçla,2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı; Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

 Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 700.000TL destek sağlanacaktır. Programa, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı ve Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.”

Yorum Gönder