Dursun: ‘Bedelli Askerlik İçin Süre Uzatılmalıdır’

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:38
Bu haber 180 kez okundu

Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar Dursun, yaptığı basın açıklamasında Milli Savunma Bakanlığının uygulama emri doğrultusunda; bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak üzere yapılacak müracaatlar ile ilgili çalışmalar kapsamında tüm askerlik şubesi başkanlıklarında çalışma saatleri sonrasında 24 saat esası üzerinde yoğun bir mesai yaptırılması nedeniyle bu hizmeti gerçekleştirecek olan meslektaşlarının bu yükünü hafifletmek ve onları bulundukları bu zor durum içerisinden kurtarılması ve bedelli askerlik süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Dursun: ‘Bedelli Askerlik İçin Süre Uzatılmalıdır'

 Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar Dursun, yaptığı basın açıklamasında Milli Savunma Bakanlığının uygulama emri doğrultusunda; bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak üzere yapılacak müracaatlar ile ilgili çalışmalar kapsamında tüm askerlik şubesi başkanlıklarında çalışma saatleri sonrasında 24 saat esası üzerinde yoğun bir mesai yaptırılması nedeniyle bu hizmeti gerçekleştirecek olan meslektaşlarının bu yükünü hafifletmek ve onları bulundukları bu zor durum içerisinden kurtarılması ve bedelli askerlik süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

SİME-SEN Genel Başkanı Dursun basın açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “Milli Savunma Bakanlığı kapsamındaki Asker Alma Genel Müdürlüğü kendisine bağlı 26 ASAL Bölge Başkanlığı ve 368 Askerlik şubesi ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Askerlik şubelerinin görevleri:

a)    Askere alma işlemlerini yürütmek.

b)    Askerlik hizmetini ifa edenlerin ailelerine karşı devletin sorumluluklarını yerine getirmek.

c)    Tecil işlemlerini yapmak.

d)    Bedelli askerlik başvurularını sonlandırmak.

e)    İl veya ilçe dışından gelen taleplere cevap vermek.

f)     Emekli askeri personelin işlemlerini takip etmek.

g)    Gazi madalya hizmetlerini sağlamak.

h)    Seferberlik işlemlerini düzenlemek.

i)      Şehit ve gazilerle ilgili işlemleri yürütmek vb.

Görüldüğü üzere askerlik şubeleri birçok hizmeti aynı anda vermekte, aksaklık yaşanmadan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını yerine getirmektedir. Bu çerçevede askerlik şubelerinin yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik hizmetlerini düzenlemekle ve yürütmekle ilgili görevleri bulunmaktadır. İstatistiklere bakıldığı zaman,askerlik şubelerinde çalışan memur sayıları yıllardır memur alımı yapılmamasından dolayı azalmakta olup, memurlar olması gerekenin neredeyse yarısı kadar bir kadro ile görevlerini aksatmadan devam ettirmeye çalışmaktadır. Yıllar içerisinde zayıflayan ASAL teşkilatının durumunu aşağıdakiverilere bakarak daha doğru anlayabiliriz; “1970 yılında ülkemizin nüfusu 35.605.176 olmasına karşın 668 tane askerlik şubesi bulunmakta, 2018 yılında ise ülkemizin nüfusu 80.814.525 olmakla birlikte askerlik şubesi sayısı 368’dir.”

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülke nüfusu iki buçuk kat artmışken, askerlik şubeleri sayıları yarı yarıya azalmıştır. Buna rağmen askerlik şubeleri görevlerini aksatmadan sürdürmektedir.

Bununla birlikte; birçok kurumda hatta aynı bakanlık bünyesinde bulunan diğer çalışma gruplarında çalışan memurlara dahi iyileştirmeler yapılmasına rağmen, zor günlerin ve zor anların insanları olan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurlarımıza iyileştirmeler yapılmamıştır. Buna rağmen ücret dengesizliği ile karşı karşıya bırakılan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafızası olan meslektaşlarımız, bedelli yasasının çıktığı günden bu yana insanüstü bir çalışma ile kendi hayatlarından feragat ederek beklenenin ötesine geçmişlerdir.

3 Kasım 2018 tarihine kadar bedelli askerlik başvurusu kapsamında yapılan ödemeye ilişkin bankadan alınan dekont, başvurunun yapıldığının belgesidir. Bunun sonucu olarak, bankadan gerekli ödemeyi yapanbir vatandaş 3 Kasım 2018 tarihinden sonrada askerlik şubelerinden işlemlerini tamamlama hakkına sahip olacaktır.

3 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan kanundan kaynaklı bedelli askerlik hakkından, tahmini olarak 400.000 kişinin başvurması beklenirken; beklentinin üzerinde bir talep gerçekleşmiş ve bedelli askerlik hizmeti yapmak üzere başvuranların sayısı 672.306 kişiye ulaşmıştır. Bu hususta işlemlerini askerlik şubeleri vasıtasıyla gerçekleştirenlerin sayısı 377.410’dir. 3 aylık dönem içerisinde başvuranların yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusu tamamlanabilmiştir. Askerlik şubelerinde fiilen çalışan memur sayısı ve çalışan memurların mesai saatleri göz önüne alındığı takdirde ortaya çıkan tablo şöyledir: Günümüzden itibaren, bedelli askerlik başvurusunun son günü olan 3 Kasım 2018 tarihine kadar 8 günlük zaman dilimi içerisinde başvuru yapan 294.896 kişinin işleminin tamamlanması, günde 48 saat çalışılsa dahi imkan dahilinde değildir. Nitekim resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile memurların çalışmaları istenmiştir. Miat olarak belirlenmiş olan 3 Kasım 2018 tarihinin uzatılarak, son günün daha sonraki bir tarih olarak belirlenmesi gereklilik arz etmektedir. Yaklaşık 4000 memurun 24 saat çalışmaya dayanamayacağı açık ve nettir.

Sonuç olarak; Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurların eşitlik hakkı gözetilerek kurum içindeki sosyal alanların ve tesislerin paylaşımında hak sahibi olmaları ve bu hususta yapılan iyileştirmelerde göz önünde bulundurulmaları önem arz etmektedir. Dolayısıyla devletin vatandaşına sunduğu hizmeti gerçekleştirecek olan meslektaşlarımızın bu yükünü hafifletmek ve onları bulundukları bu zor durum içerisinden kurtarmak yine devletimizin yetki sahibi makamlarından beklenmektedir.”

Yorum Gönder