banner45

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

01 Şubat 2022 Salı 12:26
Bu haber 79 kez okundu

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere (Bugün) 01.02.2022 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor
İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere (Bugün) 01.02.2022 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanacak olan mecliste, gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

    

       G Ü N D E M:

1)    Sarıseki Mahallesinin kıyı kesiminde ve deniz alanında kalan toplamda 32430,89 m2 büyüklüğündeki balıkçı barınağı ve rekreasyon alanına yönelik yürürlükteki planın iptali için Gübre Fabrikaları T. A. Ş. tarafından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

2)    İsmet İnönü Mahallesi 3135 ada 18 nolu parselde konut alanı ve park alanı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

3)    Slovenya Cumhuriyeti Koper Belediyesi ile kardeş şehir olunması konusuna ilişkin bir karar alınması, Belediyemiz ile Slovenya Cumhuriyeti Koper Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün yapılması halinde; İlçemizi temsile, ilzama ve talebe ilişkin her türlü belgeleri imzalama hususunda İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki ve izin verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü.

4)    Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı”na proje sunulmasına ve talebin kabul olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, sunulan faaliyette kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalama hususunda ve hibe çıkması durumunda hibenin kabul edilmesi yönünde aynı projede sözleşme (protokol) imzalanması durumunda ise yapılacak iş ve işlemlerde sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ve bağış yapılması durumunda verilecek bağışın kabulü yönünde gerekli Meclis kararının alınması ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü.

5)    Belediyeye dış mekânda nikâh merasimi yapmak için başvurup Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi nedeniyle Belediye Evlendirme Dairesinde nikâh yapma zorunda kalan vatandaşların dış mekân için ödemiş oldukları ücret tarifesi farklı olduğundan aradaki ücret farkının iade edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi.

6)    2022 Yılı Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan İskenderun Turizm ve Kültür Festivali çalışmalarına başlamak için Festival Yürütme Kurulu oluşturulacağından 3 adet Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi.

7)    3 Nolu, 4 Nolu, Millet Parkı Sosyal Tesisleri ile sahilde konumlanmış büfelerimizde satışa arz edilen sıcak, soğuk, kahvaltı ve bisküvi gibi atıştırmalıkların piyasa fiyatlarının altında kalması nedeni ile güncellenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.

      8)  Belediyemiz Bünyesinde 2022 Mali Yılında Sözleşmeli Statüde çalıştırılması düşünülen 1 Şehir Plancısı için ödenecek net ücret tutarının 4.300 TL olarak (devletin belirlediği ek ödemeler haricinde) belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

9)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, 4857 Sayılı İş Kanununa ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine tabi olarak görev yapan tüm personeli kapsayan, İskenderun Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde sorumluluklarında bulunan görevleri kalite, etkinlik, verimlilik, şeffaflık, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler vererek sunan personel yetiştirmek amacıyla hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

10)  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre MART/2022 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Yorum Gönder