banner45

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

02 Haziran 2022 Perşembe 14:37
Bu haber 69 kez okundu

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 02.06.2022 Perşembe günü Saat 15.00'da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

 İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 02.06.2022 Perşembe günü Saat 15.00'da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlanacak.   GÜNDEM:

1)    Belediyemizce ihalesi yapılan Ziraat Bahçesi Millet Parkı Yapım İşi Projesi işi için İller Bankası A.Ş. den 150.000.000,00-(yüz elli milyon)-TL ve ihalesi yapılan Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Yapım İşi Projesi işi için 50.000.000,00-(elli milyon)-TL kredi talep edilmekte olup, hazırlanan kredi talep dosyamıza eklemek üzere İller Bankası A.Ş.'nin talep ettiği Ek-1'deki örnek meclis kararı formatının kullanılarak bahse konu işlerde kullanılmak üzere kredi kullandırılmasının mecliste incelenip, kabul edilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.

2)    İskenderun Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe Mahallelerinde imar plan düzenlemeleri yapılması zarureti ortaya çıkmış olup, yapılacak imar düzenlemeleri ile dejenere olmuş yapıların ve çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılması amacı ile Cumhuriyet ve Meydan Mahallelerinde konut alanı olarak kullanılmak üzere imar planlarının ve projelerinin yapılması, kentsel dönüşüm proje geliştirme alanı olarak imarın yapılması Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde şagillerin kullanımında bulunan arsaların sosyal konut üretmek üzere projelendirilen alandaki bağımsız alana düşen arsa paylarının tapuların bilabedel verilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’ya yetki verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

3)    Belediyemize Fadi SAYEK ve ortakları tarafından hibe edilen, Frenkçiftliği mıntıkasında bulunan muhtelif parsellerin dar gelirlilere sosyal konut yapmak üzere hibenin kabulü yönünde meclis kararı alınması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

 

4)     İskenderun Belediye Meclis Kararı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan mahalle ve ilçe sınırlarının belirlenen alanlarının keşif ve detay alımları neticesinden oluşturulan sınır haritasının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

5)     İskenderun İlçesinde bulunan yaklaşık 7450 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi hakkında Meclis tarafından gerekli görüşün alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

6)    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre TEMMUZ/2022 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Yorum Gönder