banner45

Mega Radyo’da KVKK ve VERBİS Kaydının Önemi Konuşuldu

03 Haziran 2022 Cuma 18:58
Bu haber 270 kez okundu

Şirvan Selçuk’un hazırlayıp sunduğu ‘Editörün Günlüğü ‘adlı programa Avukat Deniz Can Kızıl konuk oldu.

Mega Radyo'da KVKK ve VERBİS Kaydının Önemi Konuşuldu

Şirvan Selçuk’un hazırlayıp sunduğu ‘Editörün Günlüğü ‘adlı programa Avukat Deniz Can Kızıl konuk oldu.

Bölgenin ‘KKVK’ ve ‘VERBİS’ konularında deneyimli avukatlarından Avukat Deniz Can Kızıl, kişisel veri nedir, vatandaşların KVKK konusunda bilmesi gerekenler, VERBİS nedir, VERBİS kaydı nedir, VERBİS kaydı ile ilgili tebligat alan işletmelerin ne yapması gerekmektedir, VERBİS kaydı yapılmayan işletmeler nelerle karşılaşabilir, idari para cezası ile karşı karşıya kalan işletmelerin yapması gerekenler ile ilgili önemli konuları Mega FM dinleyicileri ile paylaştı.

Kanun kişisel verilerin, belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü veri olarak tanımladığını belirten Avukat Deniz Can Kızıl; “ KVKK yani kişisel verilerin korunması kanununun amacı, kanunun birinci maddesinde saldığı üzere, kişisel verilerin işlenmesinde, kişisel temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak), kişilerin mahremiyetini korumak (özel hayatın gizliliğini) , kişisel veri güvenliğini sağlamak olarak sayılabilir. Vatandaşların KVKK konusunda bilmesi gerekenlerin bazılarını saymak gerekirse  ise ; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme olarak sıralayabiliriz.” dedi.

Veri Sorumlusu ve VERBİS Kaydı ile İlgili Konular hakkında da önemli bilgiler paylaşan Avukat Deniz Can Kızıl; “VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, veri sorumlusunun hangi kişisel veriyi ne kadar süreyle işlediğini, hangi kişi gruplarından veri aldığını ve verilerin kimlere aktarıldığını, kişisel verilerin işlenmesindeki amaçların ve verilerin korunmasındaki tedbirlerin gösterildiği halka açık bir sistemdir. Veri sorumlularının yani işletmelerin yapması gerekenler ise KVKK uyum süreci geçirmek, aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri, gizlilik taahhütnameleri, kişisel veri şileme envanteri ve bunun gibi gerekli diğer dokümanları hazırlamak ve kullanmak, hazırlamış oldukları envanter uyarınca VERBİS kaydı yapmak olarak sıralayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Mega Radyo stüdyolarından canlı yayınlanan ‘Editörün Günlüğü’ söyleşi programı, FM bandı 97.7 frekansından ve eşzamanlı olarak www.megaradyoiskenderun.com internet üzerinden canlı yayınlandı. Mega Medya Grubu Haber ve Reklam Müdürü Şirvan Selçuk’un hazırlayıp sunduğu programın yönetmenliğini ise Mustafa Mert ve Ali Kemal Zerenli yaptı.

Yorum Gönder