Panorama’da (KVKK) Kişisel Verileri Koruma Kanunu Konuşuldu

16 Mart 2021 Salı 14:10
Bu haber 486 kez okundu

Deneyimli gazeteci, usta radyocu Semir Yazıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Panorama’ programında konuşan Av. Deniz Can Kızıl, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Hukuk Gündemi ile ilgili konularda önemli bilgiler paylaştı.

Panorama'da (KVKK) Kişisel Verileri Koruma Kanunu Konuşuldu

Deneyimli gazeteci, usta radyocu Semir Yazıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Panorama’ programında konuşan Av. Deniz Can Kızıl, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Hukuk Gündemi ile ilgili konularda önemli bilgiler paylaştı.

Mega Medya Stüdyolarından yayınlanan ‘Panorama’ programının bu haftaki canlı yayın konuğu genç neslin başarılı avukatlarından Av. Deniz Can Kızıl oldu.

Avukat Deniz Can Kızıl; Kişisel veri ve korunması, kişisel veriler ticari olarak nasıl kullanılır, kişisel verilerin vatandaşa etkisi, veri sorumlusu, veri sorumlularının yükümlülükleri ve kimler VERBİS kaydı yaptırmalıdır? gibi konularda önemli bilgileri Mega FM dinleyicileriyle paylaştı.

Kanun kişisel verilerin, belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü veri olarak tanımladığını belirten Avukat Deniz Can Kızıl; “Örnek vermek gerekirse, adınız soyadınızdan başlayarak, tc kimlik numaranız, göz renginiz, alışveriş geçmişiniz, kan grubunuz, doğduğunuz yer dahi kişisel veridir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu piyasadaki diğer adıyla KVKK, ülkemize 2010 Anayasa değişikliğiyle, Anayasa’nın 20.maddesine bir ek olarak gelmiş kişisel verilerin korunması hakkıdır. Kanun koyucu daha sonra 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu hakkı yasal olarak düzenlemiştir.” Dedi.

Avukat Deniz Can Kızıl veri sorumlusu ve VERBİS kaydı ile ilgili konulara da açıklık getirerek; “Veri sorumlusu kişisel veri işleme faaliyeti olan gerçek veya tüzel her kişidir. Örneğin, telefondan siparişinizi alan, adresinizi ve isminizi kaydeden bir restoran bile veri sorumlusu konumundadır. Kanunun getirdiği sorumlulukları 7 ana başlıkta özetleyebiliriz.

1-Verinin fiziki ve elektronik olarak korunması

     -Fiziki ve siber güvenlik önlemlerin alınması

     -Veri Paylaşımının ve veri erişimlerinin kayıt altında tutulması

2-İlgili kişinin aydınlatılması

     -Kişisel verisi işlenen kişinin kanunda öngörüldüğü şekilde aydınlatılması

3-İlgili kişiden açık rıza alınması

     -Kanunun 5. Ve 6. Maddede yazılı istisnalarından biri olmayan veri işleme faaliyetleri için ilgili kişinin açık rızasının alınması

4-Veri işleyen tedarikçilerle ve veri teması olan işçilerle gizlilik taahhütnamesi yapılması

Kişisel verileri saklamakta hukuki gerekçe kalmaması halinde imha edilmesi ve imha prosedürlerinin belirlenip kayıt altına alınması

5-Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması

6-Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlusu bünyesinde hangi kişisel verilerin, ne kadar süreyle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlendiğini, kimlerle ne şartta ve ne şekilde paylaşıldığını, şirkette hangi birimde ve hangi ortamda tutulduğunu ve bu verinin korunması için hangi idari ve teknik tedbirlerin alındığını gösteren tablodur.

7-Bazı veri sorumluları içinse VERBİS kaydının yapılması

     -VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, veri sorumlusunun hangi kişisel veriyi ne kadar süreyle işlediğini, hangi kişi gruplarından veri aldığını ve verilerin kimlere aktarıldığını, kişisel verilerin işlenmesindeki amaçların ve verilerin korunmasındaki tedbirlerin gösterildiği halka açık bir sistemdir.

Yıllık çalışan sayısı 50 kişiden fazla olan işletmeler veya Yıllık Mali Bilançosu 25 Milyon TL’yi aşan işletmeler VERBİS kaydı yapmakla yükümlüdür. Bunun yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan işletmeler de bu kayıtla yükümlüdür.” İfadelerini kullandı.

Mega Radyo stüdyolarından canlı yayımlanan “Semir Yazıcı ile Panorama” söyleşi programı, FM bandı 97,7 frekansından, www.megaradyoiskenderun.com internet üzerinden ve Mega Medya Grubu Facebook hesabından eşzamanlı olarak canlı yayınlandı. Mega Medya Grubu Genel Müdürü Semir Yazıcı’nın hazırlayıp sunduğu programın teknik kumanda masasını Mustafa Mert ve Şirvan Selçuk ve Ali Kemal Zerenli yönetti.


Yorum Gönder