‘Yapılandırma ile Kamuya Yük Azalacak’

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:55
Bu haber 48 kez okundu

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Vergi Dairesi Müdürleri ile birlikte İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler.

‘Yapılandırma ile Kamuya Yük Azalacak'

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Vergi Dairesi Müdürleri ile birlikte İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu.  Akdeniz Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Seyyar, Asım Gündüz Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Özbey, Sahil Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Yürekli ziyarette yer aldı.

Ziyarette, yapılandırma konusu değerlendirildi.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Yapılandırmanın mükellefler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek Yönetim Kurulu ve oda olarak bizler de mükelleflerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz” dedi.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Pandemi sürecinde esnaf tüccar ve sanayicilerimize getirilen yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bağlamda sizlerin de mükelleflerimizi bilgilendirmeleri ve bu fırsatı değerlendirmelerini rica ediyoruz” dedi.7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 

Yapılandırma Kanunuyla;

o   Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak,

o   Borçlar taksitler halinde ödenebilecek,

o   Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,

o   Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek,

o   Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek,

o   Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak,

o   İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir.

o  

 

Ayrıca;

 

o   2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

o   Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır.

 

o   31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

o   Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.

 

Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Vergi Dairesi Müdürlerinin ziyaretinde, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Selma Yılmaz, Müfit Tennioğlu ve Raşit Özyurt yer aldı.
Yorum Gönder