İskenderun Körfezi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi!

24 Ekim 2017 Salı 10:47
Bu haber 680 kez okundu

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)tarafından organize edilen ve paydaş kuruluşlarla birlikte İskenderun Körfezi’nin sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin oluşturulduğu Uluslararası İskenderun Körfezi Sempozyumu’nun(International Iskenderun Bay Symposium) sonuç bildirgesi yayımlandı.

İskenderun Körfezi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi!

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)tarafından organize edilen ve paydaş kuruluşlarla birlikte İskenderun Körfezi’nin sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin oluşturulduğu Uluslararası İskenderun Körfezi Sempozyumu’nun(International Iskenderun Bay Symposium) sonuç bildirgesi yayımlandı.

İskenderun Körfezi'ne odaklı olarak disiplinler arası bir yaklaşımla ilk kez düzenlenen Uluslararası İskenderun Körfezi Sempozyumu; Türkiye, Rusya, Lübnan, Yunanistan ve Fransa'dan 40 civarında üniversite ve kurumdan gelen bilim adamları, bakanlık temsilcileri, yerel yönetim temsilcisi, resmi kurum yöneticisi ve temsilcisi, sivil toplum örgütü ve işadamlarından oluşan bir katılımcı kitlesi oluşturdu. Üç gün süren Sempozyum’da, 13 farklı oturumda; enerji, denizcilik, turizm, su ürünleri, balıkçılık, iklim değişikliği, kirlilik, Körfezin tarihsel ve stratejik gelişimi, yabancı türler, biyoçeşitlilik ve ilgili diğer konularda; Türkçe ve İngilizce olarak 9’u çağrılı konuşmacı olmak üzere toplam 110 sunum gerçekleştirildi.  Sempozyum’un Bildiriler Kitabı 2017 yılı içerisinde basılarak katılımcılar ile birlikte tüm ilgili taraflarla paylaşılacak.

Sempozyum’un kapanışında yapılan değerlendirme toplantısında yapılan istişareler ile hazırlanan sonuç bildirgesinde; İskenderun Körfezi ve çevresinin gelecek projeksiyonuna katkı sağlaması düşünülen ve üzerinde çalışılması gereken konular aşağıdaki şekilde belirlendi:

İskenderun Körfezi Koruma Eylem Planı'nın ivedilikle oluşturulması, •İskenderun Körfezi hakkındaki veri ve bilgilerin oluşturulacak bir Veri Merkezi tarafından toplanması, •İskenderun Körfezi çevresindeki üniversitelerin ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi ve aralarında koordinasyonun sağlanması, •İskenderun Körfezi - Lojistik Köy Merkezi kurulması ve mastır planlarının yapılması, •İskenderun Körfezi liman stratejilerinin güncellenmesi, •İskenderun Körfezi ve civarında farklı ve yeni cazibe istasyonları oluşturup bölge turizmine katkı sağlanması, •Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile balıkçılığın kontrolü için gerekli iş birliğinin yapılması, •Bölgede balıkçılıkla ilgili yapılacak olan faaliyetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri kooperatifleri ve üniversiteler ile işbirliğinin oluşturulması, •Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri kooperatifleri ve üniversitelerin; balıkçılık ve kirlilikle ilgili konularda ortak eğitim çalışmaları düzenlemesine yönelik çalışmaların yapılması, •İskenderun Körfezi odaklı bilimsel odaklı ekolojik izleme ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi, •İskenderun Körfezi konusunda Üniversite, sanayi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılmasının sağlanması.

Yorum Gönder