‘Ağaç Yaşken Eğilir’ Kitabına Okurlardan Övgü

09 Mart 2019 Cumartesi 17:11
Bu haber 46505 kez okundu

Ağaç Yaşken Eğilir kitabı okuyucuların ilgisine sunuldu. Editörlüğünü Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yaptığı, farklı üniversite ve alanlarda uzman on beş akademisyenin katkı verdiği “Ağaç Yaşken Eğilir: Başarılı Örneklerle Çocuk Eğitimi” kitabı Nobel Akademik Yayınları tarafından okuyucunun övgüsüyle karşılanıyor.

‘Ağaç Yaşken Eğilir' Kitabına Okurlardan Övgü
Ağaç Yaşken Eğilir kitabı okuyucuların ilgisine sunuldu. Editörlüğünü Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yaptığı, farklı üniversite ve alanlarda uzman on beş akademisyenin katkı verdiği “Ağaç Yaşken Eğilir: Başarılı Örneklerle Çocuk Eğitimi” kitabı Nobel Akademik Yayınları tarafından okuyucunun övgüsüyle karşılanıyor. 

Ağaç Yaşken Eğilir kitabının editörü ve bölüm yazarı Profesör Yılmaz, kitapla ilgili şu ifadelere yer verdi; “Teknolojiyle kuşatılmış bir kuşağın karakteristik özellikleriyle birlikte çocuklarımız artık bilinen ezberleri bozuyorlar, eski köye yeni icatlar çıkarıyorlar. Çocuklarının hayata dair kaygısını taşıyan ebeveynlere ve onları hayata hazırlayan biz eğitimcilere düşen ödevler; mevcut gerçekler eşliğinde eğitimi zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden yorumlayabilmek, çocuklarımızı sansürlemeden, sabırla onlara gerekli bilgi ve beceriyi, zorlukların üstesinden gelebilecek özgüveni kazandırabilmektir. Kitabımızda erken çocukluk ve çocukluk döneminde etkili ve başarılı alan eğitimlerinin nasıl olması gerektiği sorusuna cevaplar arandı.” Profesör Yılmaz, Ağaç Yaşken Eğilir kitabına destek veren herkese teşekkür etti.

Kitabı değerlendiren New York Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk R. Şirin duygularını kapak yazısına şöyle yansıttı; “Türkiye’de çocuk yetiştiren anne babaların işi hem kolay, hem de zor. Kolay çünkü yüzyıllardan gelen bir geleneğin hâlâ hüküm sürdüğü bir iklimde yaşıyoruz. Anne-babalar kadar dede ve nineler de hâlâ fotoğrafın bir tarafında. Zor çünkü tarım toplumundan sanayi sonrası topluma tek kuşakta geçmenin yarattığı kafa karışıklıkları en çok çocuk yetiştirmede kendisini belli ediyor. Gelenekten süzülüp geleni bilim süzgecinden geçirip yeni bir yol bulmamız gerekiyor. Elinizdeki “Ağaç Yaşken Eğilir” kitabı, işte bu hayati çaba için kaleme alınmış makalelerden oluşuyor. Bilim insanlarının gündelik dille, anne babalar ve eğitimciler için yazdığı bu makalelerin çoğalması ümidiyle.”

Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Selahattin Turan şunları dile getirdi; “Bu çalışma, çocuğun çok yönlü eğitimini ele alan kapsamlı bir incelemedir. Bu eserde, Türkçe eğitimin öneminden sanata, spor eğitiminden kültür ve tarihe, matematik eğitiminden fen eğitimine, erken çocukluk eğitiminden özel eğitime, sağlık eğitiminden vatandaşlık eğitimine, değerler eğitiminden yabancı dil eğitimine kadar birçok konu etraflıca ele alınmış, tartışılmış ve özgün öneriler geliştirilmiştir. Çocuk eğitiminde başarı için yaşamı bir bütün ve çok yönlü ele alan kapsayıcı bir eğitim anlayış ve felsefesinin yerleşmesi gerekir. Kitap bu yönüyle özgün ve alana önemli bir katkı getirecektir.”

MEB Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz ise şunları belirtti; “İşbirliği, geçmiş, bugün ve gelecekte bir bireyin sahip olması gereken en önemli yeteneklerden bir tanesidir. Görüyorum ki kitabın değerli editörü farklı üniversite ve disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek daha başlangıçta önemli bir sinerjiyi ortaya çıkarmış. Kitabın diğer bir güçlü yönü yalnızca akademik başarıya yönelik olarak yazılmamış olmasıdır. Kitabın spordan, sanata, değer eğitimine ve akademik başarıya kadar farklı boyutlardan bütüncül ve kapsamlı bir içerik sunması, Türk Milli eğitimin amaçlarına ve eğitim biliminin ortaya çıkardığı sonuçlarla örtüşmektedir”

Yorum Gönder